Obchodovanie

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Registrácia účtu a FATCA osvedčenie ?

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) je americký daňový zákon mierený na finančné inštitúcie a finančných sprostredkovateĺov s cieľom zabrániť vyhýbania sa plateniu daní amerických občanov a amerických rezidentov vuyžívaním mimoamerických investícii alebo účtov. Cyperská republika podpísala bilaterálnu dohodu (IGA) s USA o implementácii FATCA na Cypre. Podľa IGA koná spoločnosť ako reportujúca finančná inštitúcia, ktorá má identifikačnú a oznamovaciu povinnosť s ohľadom na FATCA. Spoločnosť má v úmysle byť v plnej súčinnosti s FATCA nariadeniami, ktoré sú ustanovené vo FATCA regulácii, IGA a iných pridružených nariadeniach z dielne Cyperského daňového úradu (IRD). Tieto povinnosti zahŕňajú, no nelimitujú budúce doplnenia, identifikovanie a dokumentáciu FATCA statusu našich klientov. Spoločnosť bude oznamovať IRD určité informácie k príslušným klientom. IRD bude následne oznamovať tieto informácie americkému daňovému úradu (US IRS).

Prosíme Vás, aby ste sa obrátili na Vášho daňového poradcu v prípade, ak by ste chceli získať informácie vyplývajúce z FATCA týkajúce sa Vašich konkrétnych okolností.Spoločnosť nie je zodpovedná za žiadnu stratu, ktorú by ste mohli utrpieť ako výsledok našej súčinnosti s FATCA.
Osobné údaje

Meno
Priezvisko
Telefónne číslo
E-mail
E-mail je už používaný
Promo Kód
Please solve captcha
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku