Obchodování

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Kreditní karta

Aby se zabránilo podvody s kreditními kartami, požadujeme od našich klientů kopii jejich kreditní karty.

KOPIE MUSÍ OBSAHOVAT:

• Jméno držitele;
• První 4 číslice a poslední 4 číslice čísla kreditní karty;
• Datum vypršení (stále platné);
• Podpis držitele (začerněte CSV kód).

Klienti, kteří jsou hodně aktivní s jejich kreditní kartou (účtem) budou požádáni, aby zaslali DOD
(Declaration of Deposits – Prohlášení vkladů).

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku