Obchodování

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Osobní účet

DOKUMENTY POTŘEBNÉ PRO REGISTRACI ZÁKAZNÍKŮ

Před aktivací jakéhokoliv klientského účtu je nutné, aby nám klienti zaslali dokumenty v souladu s
politikou společnosti o ověření totožnosti a pobytu našich klientů.

POI – OVĚŘENÍ KLIENTŮ
Kopie jednoho z následujících identifikačních dokladů

  •  Pas – obě strany s fotografií (dobrá viditelnost MRZ linek);
  • Občanský průkaz – obě strany (dobrá viditelnost MRZ linek);
  • Řidičský průkaz – obě strany.

Kopie musí obsahovat:

  • Celé jméno (stejné jako CRM);
  • Datum narození (stejné jako CRM);
  • Datum vypršení musí platit.

* Adresa na identifikačních dokumentech nemusí být shodná s tou, kterou klient zadá při registraci

POR – OVĚŘENÍ KLIENTOVA BYDLIŠTĚ
Ověření bydliště má za úkol získat adresu, kde se klient obvykle zdržuje, ale které se nemusí shodovat
s trvalou adresou klienta. To je důvod, proč je potřeba prokázat účet za energie (například za
elektřinu), protože předpokládáme, že místo kde klient platí elektřinu je místo, kde se skutečně
zdržuje.
Požadujeme kopii jednoho z těchto dokladů:

  • Účet nebo faktura za veřejné služby: elektřina, plyn, voda, odpad;
  • Faktura za internet;
  • Faktura za pevnou linku;
  • Výpis (bankovního účtu nebo kreditní karty);
  • Smlouva o nájmu nebo účet za pronájem;
  • Vládní potvrzení o trvalém pobytu;
  • Hypotéka;
  • Oficiální dopis (policie, velvyslanectví, obce, daňový doklad, volební certifikát, doklad o sociálním pojištění).

Kopie musí obsahovat:

  • Celé jméno (stejné jako CRM);
  • Adresu (stejné jako CRM);
  • Datum (doklad nesmí být starší než 6 měsíců).

NÍŽE ZMÍNĚNÉ DOKUMENTY NEBUDOU PŘIJATY:

  • Pojištění (Aegon, Dôvera, pojištění vozidel, atd.).
  • Faktura (mobil, telefon);
  • Ručně psané dokumenty.

Postup pro aktivaci klienta:
Zaměstanci zabývající se podporou klientů projdou a schválí klientovy dokumenty;
Jednací zaměstnanci aktivují klientovy účty k obchodování.

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku