Obchodování

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Registrace účtu a FATCA osvědčení ?

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) je americký daňový zákon zaměřený na finanční instituce a finanční zprostředkovatele s cílem zabránit vyhýbání se placení daní amerických občanů a amerických rezidentů, využívaním mimoamerických investic nebo účtů. Kyperská republika podepsala dvoustrannou dohodu (IGA) s USA o provádění FATCA na Kypru. Podle IGA jedná společnost jako reportující finanční instituce, která má identifikační a oznamovací povinnost s ohledem na FATCA. Společnost má v úmyslu být v plné součinnosti s FATCA nařízeními, které jsou stanoveny ve FATCA regulaci, IGA a dalších přidružených nařízeních vydaných Kyperským daňovým úřadem (IRD). Tyto povinnosti zahrnují, ale nelimitují budoucí doplnění, identifikování a dokumentaci FATCA statusu našich klientů. Společnost bude sdělovat IRD určité informace k příslušným klientům. IRD bude následně sdělovat tyto informace americkému finančnímu úřadu (US IRS).

Prosíme Vás, abyste se obrátili na Vašeho daňového poradce v případě, pokud by jste chtěli získat informace vyplývající z FATCA a týkající se Vašich konkrétních okolností.Spoločnost není odpovědná za žádnou ztrátu, kterou by jste mohli utrpět jako výsledek naší součinnosti s FATCA.
Osobní údaje

Jméno
Příjmení
Telefonní číslo
E-mail
E-mail je již používán
Promo Kód
Please solve captcha
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku