Συναλλαγές

Οι συναλλαγές είναι ριψοκίνδυνες και ολόκληρη η επένδυση σας είναι δυνητικά σε κίνδυνο

ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σε περίπτωση όπου ο πελάτης ζει με την οικογένειά του και δεν μπορεί να αποστείλει αποδεικτικό
κατοικίας στο δικό του όνομα θα του ζητήσουμε να μας αποστείλει τα παρακάτω έγγραφα από το
μέλος της οικογένειάς του (μητέρα, πατέρα, σύζυγο)

 

Εάν ο πελάτης δεν χρησιμοποιεί της κάρτα του/ λογαριασμό του όταν μεταφέρει χρήματα, αλλά
αποστέλλει χρήματα από το λογαριασμό της μητέρας/πατέρα/συζύγου του, θα ζητήσουμε από τον
πελάτη τα παρακάτω έγγραφα από το μέλος της οικογένειας:

Οι συναλλαγές είναι ριψοκίνδυνες και ολόκληρη η επένδυση σας είναι δυνητικά σε κίνδυνο