Συναλλαγές

Οι συναλλαγές είναι ριψοκίνδυνες και ολόκληρη η επένδυση σας είναι δυνητικά σε κίνδυνο

Προσωπική μαρτυρία

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Πριν την ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού πελάτη, είναι απαραίτητο για τους πελάτες μας
να μας αποστείλουν έγγραφα σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας σχετικά με την επιβεβαίωση
ταυτότητας και κατοικίας των πελατών μας.
POI – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Αντίγραφο από ένα από τα παρακάτων έγγραφα ταυτοποίησης

 • Διαβατήριο –και οι δυο πλευρές με φωτογραφία (Καλή απεικόνιση των γραμμών MRZ )
 •  Ταυτότητα – και οι δυο πλευρές (Καλή απεικόνιση των γραμμών MRZ )
 • Δίπλωμα οδήγησης– και οι δυο πλευρές.

 

Το αντίγραφο πρέπει να περιέχει:

 • Πλήρες Όνομα (το ίδιο όπως στο CRM)
 • Ημερομηνία γέννησης (το ίδιο όπως στο CRM)
 • Η ημερομηνία λήξης πρέπει να είναι έγκυρη.

*Η διεύθυνση στην IP ενδεχομένων να μην είναι ίδια με την διεύθυνση που δόθηκε στην αίτηση

POR – ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Η επιβεβαίωση της κατοικίας είναι να αποκτήσουμε μια διεύθυνση όπου κατοικεί συνήθως ο
πελάτης, η οποία μπορεί να μην συμπίπτει με την διεύθυνση μόνιμης κατοικίας. Για το λόγο αυτό
υπάρχει η ανάγκη για ένα λογαριασμό κοινής ωφέλειας ( για παράδειγμα λογαριασμός ηλεκτρικού),
όπως η υπόθεση που κάναμε, όπου ο πελάτης πληρώνει ηλεκτρικό είναι όπου πραγματικά κατοικεί.
Εμείς ζητάμε ένα αντίγραφο από τα παρακάτω έγγραφα:

 • Λογαριασμό ή τιμολόγιο για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: ηλεκτρικό, φυσικό αέριο, νερό,
  δημοτικά τέλη
 •  Λογαριασμό ίντερνετ
 • Λογαριασμό σταθερού τηλεφώνου
 • Δήλωση κατοικίας (τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας)
 • Συμφωνητικό ενοικίασης ή απόδειξη ενοικίου
 •  Απόδειξη από δημόσια υπηρεσία της κατοικίας
 •  Στεγαστικό δάνειο
 • Επίσημη αναφορά (αστυνομίας, πρεσβείας, νομαρχίας, εφορίας, εκλογών, απόδειξη από
  κοινωνική ασφάλιση).

Το αντίγραφο πρέπει να περιέχει:

 • Πλήρες Όνομα (το ίδιο όπως στο CRM)
 • Διεύθυνση (την ίδια όπως στο CRM)
 •  Ημερομηνία (το έγγραφο δεν πρέπει να είναι παλαιότερο των 6 μηνών).

ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΦΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ:

 • Ασφάλειες (Aegon, Dôvera, ασφάλεια αυτοκινήτου, κλπ).
 • Λογαριασμού (κινητού, τηλεφωνίας)
 • Χειρόγραφα έγγραφα.

 

Διαδικασία για ενεργοποίηση του πελάτη:

Το προσωπικό υποστήριξης ελέγχει και εγκρίνει τα έγγραφα του πελάτη,
Το προσωπικό των συναλλαγών ενεργοποιεί τους λογαριασμούς του για

Οι συναλλαγές είναι ριψοκίνδυνες και ολόκληρη η επένδυση σας είναι δυνητικά σε κίνδυνο