Συναλλαγές

Οι συναλλαγές είναι ριψοκίνδυνες και ολόκληρη η επένδυση σας είναι δυνητικά σε κίνδυνο

Πιστωτική κάρτα

Προκειμένου να αποφευχθεί η απάτη πιστωτικών καρτών, απαιτούμε από τους πελάτες μας ένα αντίγραφο της πιστωτικής κάρτας.

COPY πρέπει να περιλαμβάνουν:

• Όνομα του κατόχου?
• Τα πρώτα 4 ψηφία και 4 τελευταία ψηφία της πιστωτικής κάρτας
• Λόγω της ημερομηνίας (εξακολουθεί να ισχύει)?
• Υπογραφή του κατόχου (black out κωδικός CSV)

Πελάτες με υψηλή δραστηριότητα στην πιστωτική τους κάρτα (λογαριασμός) θα κληθούν να στείλουν DOD (Δήλωση
καταθέσεις)

Οι συναλλαγές είναι ριψοκίνδυνες και ολόκληρη η επένδυση σας είναι δυνητικά σε κίνδυνο