Συναλλαγές

Οι συναλλαγές είναι ριψοκίνδυνες και ολόκληρη η επένδυση σας είναι δυνητικά σε κίνδυνο

Εγγραφή λογαριασμού και πιστοποίηση FATCA ?

Ο νόμος για Φορολογική Συμμόρφωση Αλλοδαπών Λογαριασμών (FATCA) είναι ένας φορολογικός νόμος των Η.Π.Α. με στόχο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους οικονομικούς μεσάζοντες για την αποφυγή της φοροαπαλλαγής από πολίτες των Η.Π.Α. και από φορολογούμενους κατοίκους Η.Π.Α. με τη χρήση επενδύσεων ή λογαριασμών εκτός Η.Π.Α. Η Κύπρος συμφώνησε σε μια διακρατική συμφωνία (IGA) με τις Η.Π.Α. για εφαρμογή του νόμου FATCA στην Κύπρο. Κατά τη συμφωνία IGA, η Εταιρεία λειτουργεί ως το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που δίνει αναφορά όπου θα έχει υποχρεώσεις για την ταυτότητα και τις αναφορές σε ότι αφορά το νόμο FATCA Η Εταιρεία έχει σκοπό να συμμορφωθεί πλήρως τις υποχρεώσεις του FATCA όπως ορίζονται από το νόμο FATCA τη συμφωνία IGA και οποιαδήποτε σχετική οδηγία από το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας (IRD). Αυτές οι υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται,την ταυτότητα και τα έγγραφα για την κατάσταση των πελατών σχετικά με το νόμο FATCA Η Εταιρεία θα αναφέρει στο Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου (IRD) συγκεκριμένες πληροφορίες σε πελάτες που μπορεί να εφαρμοστεί. Το IRD από την πλευρά του θα αναφέρει αυτές τις πληροφορίες στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία των Η.Π.Α.

Παρακαλώ συμβουλευτείτε το λογιστή ή τον επαγγελματία σύμβουλό σας που επιθυμείτε για να κατανοήσετε την εφαρμογή του FATCA συγκεκριμένα στην περίπτωσή σας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της συμμόρφωσης της εταιρείας με το νόμο FATCA.
Προσωπικές Πληροφορίες

Όνομα
Επώνυμο
Τηλέφωνο
E-mail
Ο λογαριασμός e-mail βρίσκεται ήδη σε χρήση
Κωδικός προσφοράς
Please solve captcha
Οι συναλλαγές είναι ριψοκίνδυνες και ολόκληρη η επένδυση σας είναι δυνητικά σε κίνδυνο