Handlowanie

Handlowanie jest ryzykowne, a cała Twoja inwestycja może być zagrożona

Karta kredytowa

Aby zapobiec oszustwom związanym z kartami kredytowymi, wymagamy od klientów kopii karty kredytowej.

KOPIA MUSI ZAWIERAĆ:

• Dane właściciela;
• Pierwsze 4 cyfry oraz ostatnie 4 cyfry numeru Karty Kredytowej
• Data ważności (aktualna);
• Podpis właściciela (zakryj kod CSV).

Klienci z dużą aktywnością na karcie (koncie) zostaną poproszeni o wysłanie DD (Deklaracji
Depozytów)

Handlowanie jest ryzykowne, a cała Twoja inwestycja może być zagrożona