Handlowanie

Handlowanie jest ryzykowne, a cała Twoja inwestycja może być zagrożona

Konto korporacyjne

Jeśli klient jest zainteresowany założeniem konta dla swojej firmy (własna działalność) lub innej formy
działalności, musi dostarczyć dokumenty potwierdzające następujące fakty (Jeden dokument może
potwierdzać kilka faktów jednocześnie):

  • Numer rejestracyjny firmy;
  • Zarejestrowany adres i nazwa firmy (jeśli jest inna od oficjalnie zarejestrowanej);
  • Główna Siedziba Firmy oraz miejsce wykonywania działalności, jeśli jest inne od adresu siedziby;
  • Dyrektorzy, managerowie lub inne osoby, które mogą reprezentować firmę;
  • Decyzja firmy o wyznaczeniu jej przedstawiciela, który może uzyskać dostęp do konta;
  • Decyzja firmy o otworzeniu konta;
  • Lista udziałowców firmy, z wyjątkiem spółek akcyjnych będących w sprzedaży na na uregulowanym rynku europejskim lub rynku trzecim z takimi samymi wymogami odnośnie ujawniania informacji i przejrzystości;
  • Lista oficjalnych właścicieli, którzy występują jako przedstawiciele firmy.

Koniecznością jest dostarczenie oryginałów lub poświadczonych notarialnie kopi wszystkich
dokumentów, a by stwierdzić występowanie wymaganych faktów.

DOKUMENTACJA DO USTALENIA:

  • Wypis ze Spisu Firm;
  • Akt Założycielski;
  • Statuty;
  • Kontrakt społeczny;
  • Forma decyzji o wyznaczeniu przedstawiciela uprawnionego do posiadania dostępu do konta (Annex 1);
  • Forma decyzji o otworzeniu konta (Annex nr 2).

Jeśli zarejestrowany właściciel występuje jako przedstawiciel udziałowców, potrzebne będą
następujące dokumenty:

  • Kopia upoważnienia
  • DT oraz DMZ następujących osób:

– Przedstawiciela upoważnionego do dostępu konta;
– Udziałowca;
– Przedstawiciela udziałowca.

Handlowanie jest ryzykowne, a cała Twoja inwestycja może być zagrożona