Handlowanie

Handlowanie jest ryzykowne, a cała Twoja inwestycja może być zagrożona

Konto osobiste

DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI KLIENTA

Zgodnie z polityka weryfikacji tożsamości, przed aktywacją konta, klienci muszą oni dostarczyć do nas
dokumenty potwierdzające ich tożsamość i miejsce zamieszkania.
DT – IDENTYFIKACJA KLIENTÓW
Kopia jednego z następujących dokumentów tożsamości

 • Paszport – obie strony ze zdjęciem (Dobra widoczność lini MRZ);
 •  Dowód tożsamości – obie strony (Dobra widoczność linii MRZ);
 • Prawo jazdy – obie strony.

Kopia musi zawierać:

 • Imię i nazwisko (takie samo jak CRM);
 • Datę urodzenia (taka sama jak CRM);
 • Data wygaśnięcia nie może być osiągnięta.

*Adres na IP nie może być tak sam jak adres podany podczas rejestracji

DMZ – WERYFIKACJA MIEJSCA ZAMIESZKANIA KLIENTA

Weryfikacja miejsca zamieszkania ma na celu ustalenie miejsca, w którym klient przeważnie
przebywa, które może być inne od adresu zameldowania. Z tego powodu potrzebny jest rachunek za
media (np: za elektryczność), wychodząc z założenia, iż klient mieszka w miejscu, w którym opłaca
elektryczność.

Wymagamy kopii jednego z poniższych dokumentów:

 • Rachunek lub faktura za media: elektryczność, gaz, woda, śmieci;
 • Faktura za internet;
 • Faktura za telefon stacjonarny;
 • Wyciąg (bankowy lub z karty kredytowej);
 • Umowa najmu lub potwierdzenie opłacenia czynszu;
 • Urzędowe potwierdzenie miejsca zamieszkania;
 •  Umowa hipoteczna;
 • Oficjalny list (policja, ambasada, gmina, faktura podatkowa, certyfikat wyborczy, dowód
  ubezpieczenia społecznego).

 

Kopia musi zawierać:

 • Imię i nazwisko (takie samo jak CRM);
 • Adres (taki sam jak CRM);
 •  Data (dokument nie może być starszy niż 6 miesięcy).

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY NIE BEDĄ AKCEPTOWANE:

 • Dowód ubezpieczenia (Aegon, Dôvera, ubezpieczenie samochodowe, etc.).
 • Faktura (telefon komórkowy, telefon);
 • Ręcznie pisane dokumenty.

 

Procedura aktywacji klienta: Personel przegląda i zatwierdza dokumenty klienta;
Personel aktywuje konto klienta do celów handlowych.

Handlowanie jest ryzykowne, a cała Twoja inwestycja może być zagrożona