Obchodovanie

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Iné dokumenty

V prípade ak klient býva s rodinou a nemôže zaslať doklad o bydlisku vo svojom mene vyzveme ho aby
zaslal nasledujúce dokumenty od člena rodiny (mama, otec, manželka, manžel)

V prípade, ak pri prevode klient nepoužíval svoju kartu/účet, ale vložil peniaze z účtu mamy/otca/manželky/manžela, požiadame klienta, aby poslal nasledujúce dokumenty od člena rodiny:

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku