Obchodovanie

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Kreditná karta

Aby sa zabránilo podvodom s kreditnými kartami, vyžadujeme od klientov kópiu Kreditnej karty.

KÓPIA MUSÍ OBSAHOVAŤ:

• Meno držiteľa,
• Prvé 4 číslice a posledné 4 číslice čísla kreditnej karty
• Dátum splatnosti (stále platné);
• Podpis držiteľa (začiernite CSV kód).

Klienti, ktorí majú vysokú aktivitu pohybov na kreditnej karte budú požiadaní, aby zaslali DOD
(Declaration of Deposits /Výpis z účtu).

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku