Obchodovanie

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Osobný účet

DOKUMENTY POTREBNÉ NA REGISTRÁCIU KLIENTA

Pred aktiváciou klientskeho účtu je potrebné, aby nám klient doručil doklady za účelom overenia jeho identity a bydliska.

POI-OVERENIE IDENTITY KLIENTA
Kópia jedného z nasledovných identifikačných dokladov

  • Cestovný pas – dvojstrana s fotkou (MRZ riadky dobre viditeľné);
  • Občiansky preukaz – obojstranne (MRZ riadky dobre viditeľné);
  • Vodičský preukaz – obojstranne.

Kópia musí obsahovať:

  • Meno a priezvisko (rovnaké ako CRM);
  • Dátum narodenia (rovnaké ako CRM);
  • Dátum exspirácie, musí byť platný.

*Adresa na OP nemusí byť zhodná s adresou udanou pri registrácii

POR – OVERENIE BYDLISKA KLIENTA
Účelom overenia bydliska je získať adresu, kde sa klient obvykle zdržuje, čo sa nemusí zhodovať s adresou trvalého bydliska. Preto je potrebná napríklad faktúra za elektriku, pretože predpokladom je, že tam kde platí klient elektriku sa aj naozaj zdržiava.

Požadujeme kópiu jedného z nasledovných dokladov:

  • účet alebo faktúra za verejnoprospešné služby: elektrika, plyn, voda, smeti;
  • faktúra za internet;
  • faktúra za pevnú linku;
  • výpis (bankový alebo kreditnej karty);
  • zmluva o prenájme alebo účet za prenájom;
  • štátne potvrdenie bydliska;
  • hypotekárny úver;
  • oficiálny list (polícia, veľvyslanectvo, mestský úrad, daňový doklad, volebný list, doklad zo štátnej sociálnej poisťovne).

Kópia musí obsahovať:

  • Meno a priezvisko (rovnaké ako CRM);
  • Adresa (rovnaká ako CRM);
  • Dátum (dokument nesmie byť starší ako 6 mesiacov).

NASLEDOVNÉ DOKUMENTY NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ:

  • poistenie (Aegon, Dôvera, poistenie vozidla atď.);
  • faktúra za mobilné služby;
  • ručne písané dokumenty.

Postup pri aktivácii klienta:
Support skontroluje a odsúhlasí dokumenty klienta;
Dealing aktivuje účty klienta na obchodovanie.

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku